top of page

Efficiënt meet- en maatwerk voor verschillende bedrijfsdisciplines

Landmeetkunde - Expertises
Stedenbouwkundige vergunningen - Consulting!

Dankzij een goed uitgerust documentatiecentrum en onze ervaren medewerkers die zich continu blijven bijscholen, bieden wij onze klanten diverse diensten op maat.

Metae bv heeft dan ook diverse specialisaties:

Landmeetkunde

Proces-Verbaal van Opmeting, Splitsing of Afpaling

Detailmetingen van trajecten en gebieden

Architectuurmetingen van traditionele woningen tot kastelen

...

Expertise

Plaatsbeschrijvingen: bij bouwwerkzaamheden, huur/verhuur

Schattingen: zowel onderhands, bij aangifte nalatenschap (volgens het VLABEL-charter) als in gerechtelijke geschillen

...

Stedenbouwkundige vergunningen

Verkavelingsdossiers met en zonder nieuwe wegenis

Stedenbouwkundige attesten

Aanvragen voor terreinaanlegwerken of nivelleringswerken

...

Consulting

Stedenbouwkundige en planologische onderzoeken

Consulting over wetgeving op ruimtelijke ordening en vastgoed

Advies bij aankoop of verkoop

...

Vertrouw op de integrale aanpak van Metae!

bottom of page