Efficiënt meet- en maatwerk voor verschillende bedrijfsdisciplines

Landmeetkunde - Expertises
Stedenbouwkundige vergunningen - Consulting!

Dankzij een goed uitgerust documentatiecentrum en onze ervaren medewerkers die zich continu blijven bijscholen, bieden wij onze klanten diverse diensten op maat.

Neem contact op met Metae

Metae bv heeft dan ook diverse specialisaties:

Landmeetkunde

 • Proces-Verbaal van Opmeting, Splitsing of Afpaling

 • Detailmetingen van trajecten en gebieden

 • Architectuurmetingen van traditionele woningen tot kastelen

 • ...

Stedenbouwkundige vergunningen

 • Verkavelingsdossiers met en zonder nieuwe wegenis

 • Stedenbouwkundige attesten

 • Aanvragen voor terreinaanlegwerken of nivelleringswerken

 • ...

Expertise

 • Plaatsbeschrijvingen: bij bouwwerkzaamheden, huur/verhuur

 • Schattingen: zowel onderhands, bij aangifte nalatenschap (volgens het VLABEL-charter) als in gerechtelijke geschillen

 • ...

Consulting

 • Stedenbouwkundige en planologische onderzoeken

 • Consulting over wetgeving op ruimtelijke ordening en vastgoed

 • Advies bij aankoop of verkoop

 • ...

Vertrouw op de integrale aanpak van Metae!